skip to navigation

Teologi för hela skapelsen

av Pingst
  • Författare: Josefsson & Wahlström (red)
  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 978-91-979030-6-6
  • Copyright: IPS & författarna
  • Utgivare: Institutet för pentekostala studier
  • Sidor: 165

Det här är en skrift om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle. Troende i frikyrkorna är idag ofta välutbildade och aktiva samhällsmedborgare som är engagerade i frågor om global rättvisa och hållbar utveckling. Men trots ett djupt rotat socialt patos kan kopplingen vara otydlig eller saknas mellan praktiker för att förändra och förbättra den här världen och en underliggande och motiverande teologi. Utgångspunkten för det forskningsprojekt som presenteras i denna rapport är en ”ansvarsfull teologisk respons till den globala utmaningen”.

Författarna närmar sig fältet utifrån sina olika respektive perspektiv. Frälsningsfrågorna behandlas av Martina Prosén, en missionsvetare med systematiskteologisk betoning och en sociologisk riktning. Exegeten Stefan Green tar sin huvudsakliga utgångspunkt i bibeltexterna när han gör en ”djupgrön” analys av Andens närvaro i den här världen. Två författare bearbetar sina frågor med ett dogmhistoriskt perspektiv – systematikern Fredrik Wenell om församlingen som formande gemenskap och kyrkohistorikern Oscar Svensson med ett ekologiskt gudsrikesperspektiv på de yttersta tingen. religionssociologen Josephine Sundqvist bidrar med perspektiv på kyrkans roll i den globala samhällsutvecklingen. Den teologiskt orienterade strategen i utvecklingsfrågor, Sven-Olof Möller, för samman Agenda 2030 med bibelns texter. Slutligen väver den mångsidige amerikanske teologen Amos Yong samman Anden, skapelsen och mission och visar hur de samverkar för en teologisk helhet.

159 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top