skip to navigation

Andens dop och nådegåvorna. Ett ekumeniskt »pingstmöte« i Stockholm 1918

av Pingst
  • Författare: Magnus Wahlström (red)
  • Utgivningsår: 2016
  • ISBN: 978-91-979159-7-7
  • ISSN: 2000-0006
  • Copyright: Författaren och Insamlingsstiftelsen för pingstforskning
  • Utgivare: Insamlingsstiftelsen för pingstforskning
  • Sidor: 98

En lekman i metodistförsamlingen Trefaldighet publicerade år 1918 en skrift med titeln Andens dop och nådegåvorna. Från pingstmötet i Stockholm, Trefaldighetskyrkan, den 23-26 febr. 1918. Stenografiskt referat från avslutningsmötet, över ämnet: Det allvarliga tidslägets krav på de kristna. Vad kan och bör göras?

Deltagare i avslutningsmötet, eller samtalsmötet som det kallades, var ledande företrädare för Metodistkyrkan, Baptistsamfundet, Missionsförbundet och Pingströrelsen. Detta samtal återges i föreliggande skrift med en inledning som presenterar sammanhanget samt en efterskrift där ett resonemang förs kring ekumeniska ansatser i den unga pingstväckelsen.

 

115 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top