skip to navigation

Pingströrelsen - ljudbok

av Pingst
  • Artist: Pingst
  • Utgivningsår: 2009
  • Copyright: Pingst - fria församlingar i samverkan
  • Utgivare: Pingst - fria församlingar i samverkan

En kronologisk skildring av Pingströrelsens 100 år på svensk mark

  • Del 1 av historieverket om Pingströrelsen har lästs in som ljudbok.
  • Boken berättar rörelsens historia i tidsföljd.
  • Mer än 22 timmar lyssningstid.
  • Den levereras i formatet mp3 på en CD-skiva.

År 2007 presenterades ett historieverk i två band om Pingströrelsens 100 år på svensk mark. Den svenska Pingströrelsen är en del av den internationella pingstväckelse som bröt fram i USA vid 1900-talets början. Väckelsen fick från 1906 en snabb spridning i Sverige. Snart började den församlingsrörelse växa fram som kallas Pingströrelsen.
Ljudboken är en inläsning av del 1 i historieverket och innehåller en kronologisk skildring av Pingströrelsens 100 år på svensk mark – ett stycke kyrkohistoria som rymmer stora framgångar och dynamisk utveckling av många verksamhetsgrenar men också strider och splittringstendenser.
Under dessa cirka 100 år har rörelsen etablerat sig i hela landet. Små pingstkapell och stora pingstkyrkor har byggts för idogt insamlade pengar. Böcker och tidningar har producerats och spridits. Rörelsens sång och musik har lockat skaror av lyssnare till kyrkor, tältmöten och tv-program. Sociala insatser har gett hjälp till tusentals enskilda och familjer. Stora satsningar har gjorts på mission och hjälpverksamhet i många utvecklingsländer. Tiotusentals människor har kommit till tro och upplevt livsförvandling.
I denna ljudbok beskriver åtta författare denna moderna väckelsehistorias förlopp genom hela 1900-talet.

299 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top