skip to navigation

Människan

av Pingst
  • Författare: Teologiska nätverket
  • Utgivningsår: 2008
  • ISBN: 978-91-7195-995-9
  • Copyright: Teologiska nätverket i Pingst

Frågan om människans ursprung och mål engagerar. Är hon den slumpmässiga evolutionens produkt, styrd av "det naturliga urvalet", där bara de bäst anpassade överlever? Eller är hon, som i en del österländska religioner, ett led i en oöverskådlig cykel av existenser?
I denna skrift i serien Trons hemlighet belyses Jesu människosyn i dialog med vår tids synsätt. Konturerna av människan framträder med hjälp av fem bibliska perspektiv. Människan är skapad av Gud, hon är märkt av syndafallet, hon lever under Guds försyn, hon kallas till frälsning och hon har löfte om ett evigt liv.
Skriften ges ut av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

Vid köp av 5 exemplar av denna bok ges rabatt.

Klicka här för att köpa 5 ex för 100 kr

35 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top