skip to navigation

Övriga författare

150 SEK VISA MER

De omvända

Paul Hattaway "Berättelsen om hur nagafolkets huvudjagande stammar nåddes av evangeliet från mitten av 1800-talet och framåt är mer än spännande. Nagas nåddes av evangeliet genom missionärer som fick se dem förvandlas till fredliga människor. Men den stora väckelsen kom under en svår nödtid. Nagasville, när britt...
150 SEK VISA MER

Söder om molnen

Ruth Asp-Odlander Ruth Asp-Odlander växte upp i Yunnan (Söder om molnen) i sydvästra Kina och skildrar sina föräldrars kallelse till missionstjänst i Kina, i gränstrakterna mot Burma. Ruth berättar om traumatiska händelser när hon blir faderslös och krigsfånge i främmande land, om flykt mot frihet och hemlandet ......
149 SEK VISA MER

Livet med Jesus

Mattias Sennehed Att vara en kristen är först och främst att leva ett liv tillsammans med Jesus, mer än att förhålla sig till en massa påståenden eller regler. Det handlar om vardag och verklighet. I den här boken får du en enkel men intresseväckande beskrivning av vad det kristna livet innehåller. Det är korta kapi...
125 SEK VISA MER

Förkunnarna och deras utbildning

Alf Lindberg Undertitel: Utbildningsfrågan inom Pingströrelsen, Lewi Pethrus ideologiska roll och de kvinnliga förkunnarnas situation. Boken är en doktorsavhandling i kyrkohistoria framlagd vid Lunds Universitet år 1991. I avhandlingen behandlar Alf Lindberg(1931-2001), flera centrala och bitvis känsliga frågo...
skip to top