skip to navigation

Missionsinstitutet-PMU

115 SEK VISA MER

Svensk Pingstmission i Brasilien

Ivar Vingren Ivar Vingren, son till pionjären Gunnar Vingren, har själv ett livslångt perspektiv och rik erfarenhet av den stora väckelse som pågår inom pingströrelsen i Brasilien. Under en relativt kort tid har han gått igenom större delen av det rika källmaterial som finns i församlingarnas arkiv och på Missio...
125 SEK VISA MER

Det började i Pará

Ivar Vingren I november 1910 steg två svenskar, Gunnar Vingren och Daniel Berg av båten i dåvarande Pará, numera Belém i Brasilien. De hade nästan inga pengar. De kunde inte portugisiska. De hade ingen användbar utbildning. Ifrån denna ringa begynnelsens dag utvecklades så småningom en brasiliansk pingstv...
125 SEK VISA MER

Svensk Pingstmission i Tanzania

Carin Holmkvist Nyström Esther och Erland Dahlqvist var de första pingstmissionärerna som 1932 kom till dåvarande Tanganyika-territoriet med avsikt att bo och arbeta där. Inget annat land har tagit emot fler svenska pingstmissionärer än Tanzania. Då pingströrelsen i Sverige under slutet av andra världskriget mobiliserade h...
125 SEK VISA MER

Till Bolivias indianer...

Jan-Åke Alvarsson För åttio år sedan, redan 1921, startade den svenska missionen i Bolivia. Sedan dess har svenska missionärer oavbrutet arbetat där. I generation efter generation har svenskarna funnit i detta indianland. Bolivia är det land i Sydamerika där den svenska missionen haft flest missionärer och de största...
125 SEK VISA MER

Pingstmission i Kongo och Ruanda-Urundi

Margit Söderlund Över sex tusen missionärsbrev, många dagböcker och intervjuer med både missionärer och afrikanska pastorer, artiklar i Evangelii Härold och missionsböcker av olika slag har gett material till den här dokumentationen. Bland Sveriges pingstfolk fick missionsarbetet namnet "Kongomissionen" d.v.s. den m...
115 SEK VISA MER

Svensk Pingstmission i Sri Lanka

Barbro Andreasson De första svenska pingstmissionärerna anlände flyende från ett krigshärjat Kina. Under oktober 1949, efter en månads resande, kom den uttröttade skaran till tågstationen i huvudstaden Colombo. Missionärerna hade inga kontakter i landet men de hade fått klartecken från sina hemförsamlingar om att upp...
115 SEK VISA MER

Mission på nittiotalet

Jan-Åke Alvarsson (red) Grundmaterialet till "Mission på nittiotalet" fyller åtta ringpärmar. Nära trehundra missionärer från tolv samfund har besvarat frågor varierande från rekrytering, utbildning och personalvård till partnerskap i mission och överlämnande av uppgiften till inhemsk personal. Huvudförfattaren, docent Jan...
115 SEK VISA MER

Svensk Pingstmission i Indien

Barbro & Eric Andreasson, Billy Johansson Indien utgör under början av 2000-talet en gigantisk utmaning till den världsvida missionsrörelsen. Mindre än tre procent av landets befolkning, som uppgår till över en miljard människor, tillhör olika kristna traditioner. Endast en minoritet av dessa äger en frimodig kristen bekännelse. Ett femtiot...
115 SEK VISA MER

Barn av 2 världar

Birgitta Johansson Det finns många sätt att beskriva dubbelheten som ett missionärsbarn lever med och berikas av. Den här boken visar vad det är som formar barnet som växer upp i olika kulturer och hur missionärsbarnets erfarenheter kan integreras till en helhet. Boken är tänkt som en handledning och en uppslagsbok fö...
125 SEK VISA MER

Svensk Pingstmission i Liberia

Lennart Carlström Staten Liberia utropades 1847. De frigivna slavarna från Nordamerika återvände till Afrika under valspråket "The love of Liberty brought us here" - frihetslängtan förde oss hit. "The love of Jesus brought us here", blev valspråket för de svenska pingstungdomar, de flesta av dem kvinnliga evangeliste...
125 SEK VISA MER

Svensk Pingstmission i Etiopien

Gunilla Nyberg Oskarsson År 1936 knäböjde Elof Höglund i bönesalen i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Plötsligt kände han en stark maning att be för Etiopien. Samtidigt såg han framför sig en karta över landet och ett finger som pekade på en punkt i västra delen av landet. Det skulle gå drygt 20 år innan Elof Höglund själv kom...
115 SEK VISA MER

Stöd till Utsatta barn

Barbro Andreasson och Margareta Mobergh Hur hjälper vi utsatta barn i vår värld på bästa sätt? På senare år har en ökande kunskap om barns behov, bland annat av bevarade familjerelationer och fungerande nätverk, påverkat många biståndsorganisationers inriktning. Gruppinriktade och övergripande insatser prioriteras framför individuella. Fa...
skip to top