skip to navigation

IPS - forskningsrapporter

160 SEK VISA MER

Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet

Jan-Åke Alvarsson (red) Skriften är en rapport från ett projekt där en grupp försökt att överblicka och beskriva "den pentekostala kartan" på 2000-talet. Frågor som ställs är: Vilka mötesplatser finns det? Vilka former har mötena? Hur hör de ihop? Hur skiljer de sig åt? Var finns de?
159 SEK VISA MER

Församlingsplantering i Pingst

Josefsson & Wahlström (red) Det strategiska arbetet med bildandet av nya församlingar i Pingst - fria församlingar i samverkan startade för cirka 10 år sedan. Redan i samband med att Pingströrelsen formades prioriterades församlingsbildande. Senare kom idealet om"en församling i varje stad". Under slutet av 1900-talet förändra...
160 SEK VISA MER

Pentekostal barn- och familjeteologi

Jan-Åke Alvarsson (red) Teologen Cyprianus skrev på 200-talet: "Att kyssa ett nyfött barn är att kyssa Skaparens hand." Denna känsla av förundran, ja närmast en gudomlig närvaro, vid mötet med ett spädbarn har drabbat många människor. Barnen tillhör gudsriket och de representerar på något sätt också detta. De är till och m...
140 SEK VISA MER

Församlingssyn i Pingströrelsen - Rapport från ett seminarium.

Uno Solinger, red Redaktör: Uno Solinger Medverkande författare: Sven-Erik Brodd, Ulrik Josefsson, Jonas Ideström och Uno Solinger. Kommentarer till artiklarna av Kajsa Ahlstrand, Stefan Green, Jörgen Fahlstedt och Jan-Åke Alvarsson. Skriften är resultatet av en temadag på Pingsthuset i Flemingsberg om just Pin...
140 SEK VISA MER

Medlemskap - En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen

Jan-Åke Alvarsson (red.) Denna skrift innehåller viktiga texter om ett viktigt ämne. Församlingen. Inte så mycket om vem hon är och vad som är hennes natur. Utan mer vem är hon till för? Vem kan vara med i den levande Gudens församling? Idag ser vi en tilltagande diskrepans mellan våra medlemsregister och den grupp av männi...
140 SEK VISA MER

Pingst i Grönland - En studie av den grönländska frikyrkan Inuunerup Nutaap Oqaluffia

Stig Öberg I mitten av sextiotalet kom Stig Öberg som missionär till Grönland. Han lärde sig danska och grönländska och fick bland annat undervisa i den lokala skolan. Sedan dess har han följt pingströrelsens utveckling i landet och gjort återbesök ett antal gånger. När han hörde talas om snabba förändringar i...
159 SEK VISA MER

Teologi för hela skapelsen

Josefsson & Wahlström (red) Det här är en skrift om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle. Troende i frikyrkorna är idag ofta välutbildade och aktiva samhällsmedborgare som är engagerade i frågor om global rättvisa och hållbar utveckling. Men trots ett djupt rotat socialt patos kan kopplingen vara otydlig elle...
skip to top