skip to navigation

Pingst Pastor

50 SEK VISA MER

DBS - Att läsa, förstå och praktisera Bibeln

Stefan Sigfrids I denna skrift presenterar Stefan Sigfrids, Discovery Bible Studies, DBS. Stefan Sigfrids är pastor och föreståndare i Sion Vasa, och valdes 2012 till nationell ledare för Finlandssvenska Pingströrelsen. Till Pingst Pastors konferens 2014 skrev han detta häfte. Det kan exempelvis användas i cellgrup...
125 SEK VISA MER

5 ex - DBS - Att läsa, förstå och praktisera Bibeln

Stefan Sigfrids OBS! denna produkt är 5 exemplar av skriften DBS - Att läsa, förstå och praktisera Bibeln. I denna skrift presenterar Stefan Sigfrids, Discovery Bible Studies, DBS. Stefan Sigfrids är pastor och föreståndare i Sion Vasa, och valdes 2012 till nationell ledare för Finlandssvenska Pingströrelsen. Til...
200 SEK VISA MER

10 ex - DBS - Att läsa, förstå och praktisera Bibeln.

Stefan Sigfrids OBS! denna produkt är 10 exemplar av skriften DBS - Att läsa, förstå och praktisera Bibeln. I denna skrift presenterar Stefan Sigfrids, Discovery Bible Studies, DBS. Stefan Sigfrids är pastor och föreståndare i Sion Vasa, och valdes 2012 till nationell ledare för Finlandssvenska Pingströrelsen. Ti...
230 SEK VISA MER

Kallad Bekräftad Överlåten

Daniel Alm (red) En rörelse är inte en rörelse utan de mångas bidrag. En apostel skriver med fokus på uppdraget och en herde mera med fokus på relationerna, en evangelist betonar evangeliets förkunnelse och en lärare dess förankring. Ytterligare någon kan förena poetens penna med profetens skärpa. Dessa växter i den...
skip to top