skip to navigation

Trons Hemlighet

35 SEK VISA MER

Jesus kommer

Teologiska nätverket Den första generationen kristna väntade Jesu omedelbara återkomst. Hur ser det ut i dag? Väntar vi fortfarande Kristi synliga återkomst vid tidens slut eller är det kristna hoppet framför allt knutet till löftet om evigt liv efter döden? Och hur ska man egentligen förstå det så ofta förekommande tal...
35 SEK VISA MER

Äldste - att leda Guds församling

Teologiska nätverket i Pingst Hur bör den kristna församlingen ledas? Och vem är lämpad att vara dess ledare? När ledarskap blivit ett modeord, behöver frågan på nytt ställas vad som är utmärkande för ett kristet ledarskap i evangeliets anda. Äldste är Nya testamentets vanligaste beteckning för församlingsledare. Men hur definie...
35 SEK VISA MER

Äktenskap

Teologiska nätverket i Pingst Den hemlighet som ligger i äktenskapet är stor. Kärleken mellan man och kvinna är ett tecken på Guds kärlek till världen. Även om det livslånga äktenskapet är idealet för de flesta, utmanas denna samlevnadsform i dag av andra sätt att leva tillsammans. Kan man inte bara leva med varandra så länge de...
35 SEK VISA MER

Döden, uppståndelsen och det eviga livet

Teologiska nätverket Jesus kom i världen för att ge människan hopp. Men på vilka grunder vågar vi hoppas på ett liv efter döden? Och hur ser det hoppet ut? Med både varsamhet och frimodighet behandlar denna skrift ämnet döden, uppståndelsen och det eviga livet. Även om ett och annat är svårt att tyda i Bibelns framställ...
35 SEK VISA MER

Gudstjänsten

Teologiska nätverket Över hela jordklotet kommer kristna människor tillsammans för att fira gudstjänst på "Herrens dag". Från det att solen går upp i Asiens östra kant, tills den går ner så långt västerut vi kan komma, pågår en global gudstjänst. Några möts i praktfulla katedraler, andra i enkla kapell eller lerkyrkor....
35 SEK VISA MER

Herrens måltid

Teologiska nätverket Samlade runt Herrens bord firar vi en måltid som är ett möte, inte ett minne. Därför har Herrens måltid, brödsbrytandet eller nattvarden som den också kallas, ända sedan urkristen tid stått i centrum av det kristna gudstjänstfirandet. Med utgångspunkt i skapelseberättelsens skildring av människans...
35 SEK VISA MER

Helande

Teologiska nätverket I denna skrift bearbetas frågor om sjukdom och helande. Helande ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra. Vid köp av 5 exemplar av denna bok ge...
35 SEK VISA MER

Jesus

Teologiska nätverket Det finns något svårfångat i Jesus från Nasaret och de anspråk han framträder med. Han förblir en gåtfull gestalt utan jämförelse i historien. Han väcker sympati och förbryllar på samma gång. Ena stunden tror man sig veta vad han menar, nästa stund slår han undan benen på den som vill ha ordning och...
35 SEK VISA MER

Andedop

Teologiska nätverket Den personliga erfarenheten av den helige Ande har varit själva hjärtat i den andliga förnyelse som under de senaste hundra åren påverkat stora delar av kristenheten. Genom Pingströrelsen och dess förlängning i den karismatiska förnyelsen har Andens vindar blåst genom hela kyrkan. Men vad innebär...
35 SEK VISA MER

Homosexualitet och kristen tro

Teologiska nätverket Hur kan människor med en kristen tro komma till så olika slutsatser när det gäller homosexualitet? Vad säger Bibeln egentligen om samkönade relationer? Och hur ska den som attraheras av personer av samma kön se på sig själv och sina känslor? I denna skrift sätts frågan om homosexualitet in i ett st...
35 SEK VISA MER

Andliga ledare

Teologiska nätverket Någon har gått före dig. Någon har byggt det hus du bor i och de vägar du vandrar på. Det finns alltid fotspår att följa. Andligt ledarskap handlar inte bara om dem som har en offentlig ledarroll. Att leda och ledas hör till det djupt mänskliga. Vi kan inte skaka av oss frågan om vilka ledare vi f...
35 SEK VISA MER

Dopet

Teologiska nätverket Varför behöver man bli döpt? När bör dopet ske? Hur ska det utföras? Och vem kan döpa? Denna skrift behandlar en rad praktiska frågor som rör det kristna dopet. Men framför allt vill den fördjupa tron på dopets andliga hemlighet. Varje dop är en synlig handling utförd av människor. Men det rymmer e...
35 SEK VISA MER

Bibelsyn och bibelbruk

Teologiska nätverket Bibelsyn & Bibelbruk ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra. Vid köp av 5 exemplar av denna bok ges rabatt. Klicka här för att köpa 5 ex fö...
35 SEK VISA MER

Människan

Teologiska nätverket Frågan om människans ursprung och mål engagerar. Är hon den slumpmässiga evolutionens produkt, styrd av "det naturliga urvalet", där bara de bäst anpassade överlever? Eller är hon, som i en del österländska religioner, ett led i en oöverskådlig cykel av existenser? I denna skrift i serien Trons hem...
35 SEK VISA MER

Församlingen

Teologiska nätverket Församlingen är Guds stora hemlighet. Mänskliga projekt och ideologier reser sig och slocknar, men kyrkan står oövervinnerlig i världen. Hon vittnar om Guds eviga plan för världen: att skapa "en ny himmel och en ny jord". I denna skrift skildras visionen av den kristna församlingen. Uppfylld av Hel...
100 SEK VISA MER

Äktenskap - 5 ex

Teologiska nätverket i Pingst Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Äktenskap.
100 SEK VISA MER

Gudstjänsten - 5ex

Teologiska nätverket i Pingst Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Gudstjänsten.
100 SEK VISA MER

Församlingen - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Församlingen.
100 SEK VISA MER

Herrens måltid - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Herrens måltid.
100 SEK VISA MER

Helande - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Helande.
100 SEK VISA MER

Jesus - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Jesus.
100 SEK VISA MER

Andedop - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Andedop.
100 SEK VISA MER

Homosexualitet och kristen tro - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Homosexualitet och kristen tro.
100 SEK VISA MER

Andliga Ledare - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Andliga ledare.
100 SEK VISA MER

Dopet - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Dopet.
100 SEK VISA MER

Bibelsyn & Bibelbruk - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Bibelsyn & Bibelbruk.
100 SEK VISA MER

Människan - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Människan.
100 SEK VISA MER

Döden, uppståndelsen och det eviga livet - 5ex

Teologiska nätverket Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Döden, uppståndelsen och det eviga livet.
100 SEK VISA MER

Äldste - 5 exemplar

Teologiska nätverket i Pingst Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Äldste.
100 SEK VISA MER

Jesus kommer - 5 ex.

  Församlingar, studiegrupper, m.fl. kan köpa flera exemplar av skrifterna i serien Trons Hemlighet till ett reducerat pris. Denna produkt gäller 5 exemplar av boken Jeus kommer.
skip to top