skip to navigation

Pingströrelsens årsbok

270 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2020

  OBS - kommer från tryck i mitten av december 2020! Ur förordet: Den här årsboken har framställts under ett mycket speciellt år som till stora delar präglats av covid-19 och den globala pandemin. I avdelningen "Tillbakablickar" speglas det som hänt i Pingströrelsen under 2019. Vid en genomgång sl...
270 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2019

Pingst Ur förordet: "I år presenteras en årsbok med flera slående förändringar. Mest märks det delvis "nygamla" formatet i avdelningen "Tillbakablickar". Sedan 2003 har den delen framför allt bestått av en årskrönika kompletterad med miniartiklar. Nu har det ersatts av artiklar och notiser kring olika äm...
270 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2018

Pingst Ur förordet till Pingströrelsens årsbok 2018: "Tillbakablickar kan framkalla glädje, stolthet och respekt men också inspirera till nya krafttag inför framtiden. Det slås man av när ett år sammanfattas som det gör i denna årsbok. Glädje för de många människor som under det gångna året fått ta emot...
260 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2017

Pingst OBS! Pingströrelsens årsbok 2017 utkommer sista veckan i augusti. Beställningar som görs innan detta skickas i samband med utgivning. Tvåtusentrehundrafemtionio! Denna utgåvas största nyhet är att hela 2 359 personer döptes i Pingströrelsens församlingar under 2016. Det högsta antalet döpta sed...
260 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2016

  I år är det extra roligt att presentera en ny utgåva av årsboken. Det är nämligen den hundrade av den bok som idag heter Pingströrelsens årsbok. Den startade som Julens Härold 1916 och en historik för boken ges i inledningen av bokens årskrönika. På omslaget till årsboken presenteras bilder från n...
260 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2015

  Levereras efter utgivning första veckan i september! Ur förordet: Den trend som varit synlig några år kommer till uttryck även i detta års församlingsregister. Det är en omstrukturering för att möta förändrade situationer och nå nya platser. Sedan förra årets utgåva har13 församlingar upphört. V...
250 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2014

  Ur förordet: När man, som i Pingströrelsens årsbok, ägnar sig åt att sammanfatta det som varit är det givetvis extra roligt att berätta om sådant som "andas framtid". Under 2013 startade två nya nätverk med riktning mot framtiden. Pingst Ledarutveckling är en enorm satsning för att utbilda ledar...
250 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2013

  Pingst Ä fria församlingar i samverkan bildades den 8 december 2001. Efter detta inleddes arbetet med att samordna de gemensamma verksamheterna inom Pingströrelsen. Exempelvis blev Pingströrelsens årsbok en del av den nya organisationen från 2003. Under 2012 års rådslag togs viktiga beslut för utöka...
250 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2012

Magnus Wahlström (red) Detta år inleds Pingströrelsens årsbok med en artikel om pingströrelsens 100-årsfirande i Brasilien. Som svensk pingströrelse känner vi extra stor delaktighet i detta genom den roll som våra svenska missionärer hade under pionjärtiden där. En större förändring som skett i årets upplaga är att adre...
250 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2011

  Pingströrelsens årsbok dokumenterar det omfattade arbete som görs inom Pingströrelsen. Den är samtidigt ett användbart verktyg med alla kontaktuppgifter till pingstförsamlingar, missionärer och verksamheter. Årsboken inleds med en tillbakablick på Världspingstkonferensen 2010 i Stockholm, i en artik...
120 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2010

  Årsboken gavs ut den 24 augusti 2010, i samband med att den svenska Pingströrelsen stod värd för den tjugoandra Världspingstkonferensen. Det har givetvis påverkat årsbokens utförande detta år. Läsaren finner det vanliga materialet med summeringen av det föregående året genom årskrönika och statist...
120 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2009

Pingst Att det händer mycket i Pingströrelsen under ett år slås man av i årskrönikan för 2008, som presenteras i början av denna årsbok. Där kan man läsa om allt från TV-Inters dokusåpa "Guds Hus" till "pingstläkaren" Denis Mukwege som fick global uppmärksamhet för sina insatser på Panzisjukhuset i DR Kong...
120 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2008

Pingst När Pingströrelsens år 2007 sammanfattas får givetvis firandet "Ny pingst Ä 100 år av pingst i Sverige" en framträdande plats. Höjdpunkten var det högtidsmöte som hölls på Nyhemsveckan onsdagen den 20 juni 2007 där kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia närvarade och firade tillsammans med omkrin...
120 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2007

Pingst -fria församlingar i samverkan Samtidigt som årsboken dokumenterar det gångna året är den med sitt adressregister ett flitigt använt verktyg för många i och utanför Pingströrelsen. I Pingströrelsens årsbok 2007 presenteras årskrönika och statistik för år 2006. Adresser redovisas till gemensamma verksamheter, församlingar och mi...
skip to top