skip to navigation

Mest sålda

270 SEK VISA MER

Pingströrelsens årsbok 2020

  OBS - kommer från tryck i mitten av december 2020! Ur förordet: Den här årsboken har framställts under ett mycket speciellt år som till stora delar präglats av covid-19 och den globala pandemin. I avdelningen "Tillbakablickar" speglas det som hänt i Pingströrelsen under 2019. Vid en genomgång sl...
135 SEK VISA MER

Wanja Karlsson; Sjuksköterska och missionär på Lemera

Wanja Karlsson Lemera - en viktig plats i Afrika för svensk pingstmission -ligger i en bergskedja i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Dit kom Wanja Karlsson i januari 1975 för att arbeta på det missionssjukhus som byggdes upp under 1970-talet. Tanken på att bli missionär hade väckts tidigt i hennes liv...
skip to top