skip to navigation

Pingst webshop

Pingst webshop ägs och drivs av Pingst - fria församlingar i samverkan, som är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. 

 

Pingst samarbetar med landets pingstförsamlingar för att bygga Guds rike - lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.

 

Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.

 

Medlemsförsamlingarna är Pingsts uppdragsgivare. Verksamhetens inriktning beslutas i rådslag, där också val av föreståndare och styrelse sker.

 

skip to top