skip to navigation

Pingstkyrkan i Burundi och svensk pingstmission i landet 1935‒1985

av Pingst
  • Författare: Gunilla Nyberg Oskarsson
  • Utgivningsår: 2020
  • ISBN: 978-91-983875-1-3
  • ISSN: 2000-0006
  • Copyright: Pingst - fria församlingar i samverkan
  • Utgivare: Insamlingsstiftelsen för pingstforskning
  • Sidor: 365

Redan i början av 1920-talet hade Pingströrelsen gjort försök att börja bedriva mission i Urundi − i dag Burundi − i centrala Afrika, men det kom att dröja till mitten av 1930-talet innan det blev möjligt. Här ges en utförlig dokumentation av de förutsättningar som gällde, framväxten av en inhemsk kyrka samt den svenska pingstmissionens insatser under åren 1935−1985.

Burundierna fick under tiden ett allt större inflytande på och ansvar för verksamheten. Från att ha varit under belgiskt styre blev landet självständigt år 1962.I och med självständigheten påskyndades denna process.Under de år som följde drabbades landet av inre slitningar och inbördeskrig vilket utsatte såväl den burundiska pingströrelsen som missionärerna för mycket stora prövningar. Idag har rörelsen omkring en miljon medlemmar− eller 10% av landets befolkning − och tillväxten är god.Genom brev, dagböcker och intervjuer har många personer bidragit till denna bok.

195 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top