skip to navigation

Bönen - e-bok i pdf-format

av Pingst
  • Författare: Teologiska nätverket i Pingst
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 978-91-983175-3-4
  • Copyright: Teologiska nätverket i Pingst
  • Utgivare: Pingst - fria församlingar i samverkan

Denna produkt är en e-publikation i pdf-format

I alla tider har människor vänt sig till Gud i bön. I dag har bönen även börjat återfå sin plats i det offentliga rummet. Men varför ska vi be? Kan vi verkligen påverka Gud? Och vad gör vi när nöden är så stor att vi inte vet hur vi ska uttrycka vår bön?


Denna e-skrift ger vägledning till olika former av bön och visar vad det innebär att Anden stöder oss i vår bön, så att våra liv och världen
kan förvandlas.

25 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top