skip to navigation

Kallad Bekräftad Överlåten

av Pingst
  • Författare: Daniel Alm (red)
  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 9789173876650
  • Copyright: Pingst - fria församlingar i samverkan
  • Utgivare: Pingst - fria församlingar i samverkan & Libris
  • Sidor: 490

En rörelse är inte en rörelse utan de mångas bidrag. En apostel skriver med fokus på uppdraget och en herde mera med fokus på relationerna, en evangelist betonar evangeliets förkunnelse och en lärare dess förankring. Ytterligare någon kan förena poetens penna med profetens skärpa. Dessa växter i den andliga trädgården förenas av den gemensamma och goda marken i vilken vi alla är planterade.  

Daniel Alm, föreståndare för Pingst, fria församlingar i samverkan, ur förordet

Kallad, bekräftad, överlåten texter från nätverket Pingst Pastor är en antologi med 38 bidrag från pastorer. De flesta skribenterna är aktiva i församlingar och alla har gedigna erfarenheter inom skilda områden av pastorstjänsten.

I den här boken skriver var och en om ett ämne de brinner för. Boken är ett tidsdokument över frågor och förhållningssätt inom svensk pingströrelse i dag, men den är också tänkt som ett konkret och praktiskt bidrag in i det dagliga arbetet för pastorer ute i församlingarna.

230 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top