skip to navigation

DBS - Att läsa, förstå och praktisera Bibeln

av Pingst
  • Författare: Stefan Sigfrids
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 978-91-979479-3-0
  • Copyright: Stefan Sigfrids
  • Utgivare: Pingst Pastor
  • Sidor: 40

I denna skrift presenterar Stefan Sigfrids, Discovery Bible Studies, DBS. Stefan Sigfrids är pastor och föreståndare i Sion Vasa, och valdes 2012 till nationell ledare för Finlandssvenska Pingströrelsen. Till Pingst Pastors konferens 2014 skrev han detta häfte. Det kan exempelvis användas i cellgruppsarbete som en enkel och bra metod för att upptäcka och tillämpa Bibeln.

Pingsts föreståndare Pelle Hörnmark skriver i förordet:

"Förra året satt jag i en bil i Finland och mötte första gången en pastor som använde DBS i en västerländsk kontext. Hans berättelser om samma förvandlade kraft i cellgrupper där några var troende och andra icketroende berörde mig. Jag insåg att DBS inte bara är för onådda folk långt borta utan det enkla sättet att studera Bibeln kan förvandla och vitalisera församlingsliv och evangelisation i Europa. Tack alla medarbetare inom IBRA (vår mediamission)för att ni exponerade DBS för mig. Fortsätt att utveckla och utbreda metoden.Tack Stefan Sigfrids och Anders Olin som öppnade mina ögon för möjligheten att använda detta på hemmaplan."

Klicka här för att köpa 5 ex för 125 kr

Klicka här för att köpa 10 ex för 200 kr

50 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top