skip to navigation

Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet

av Pingst
  • Författare: Jan-Åke Alvarsson (red)
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 978-91-979030-4-2
  • Copyright: Institutet för pentekostala studier och författare
  • Utgivare: Institutet för pentekostala studier
  • Sidor: 119

Skriften är en rapport från ett projekt där en grupp försökt att överblicka och beskriva "den pentekostala kartan" på 2000-talet. Frågor som ställs är: Vilka mötesplatser finns det? Vilka former har mötena? Hur hör de ihop? Hur skiljer de sig åt? Var finns de?

160 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top