skip to navigation

Pingstmission i Kongo och Ruanda-Urundi

av PMU
  • Författare: Margit Söderlund
  • Utgivningsår: 1995
  • ISBN: 91-88130-25-8
  • Copyright: MissionsInstitutet-PMU
  • Sidor: 245

Över sex tusen missionärsbrev, många dagböcker och intervjuer med både missionärer och afrikanska pastorer, artiklar i Evangelii Härold och missionsböcker av olika slag har gett material till den här dokumentationen. Bland Sveriges pingstfolk fick missionsarbetet namnet "Kongomissionen" d.v.s. den mission som de svenska pingstförsamlingarna bedrev i Central-Afrika från 1921 och framåt, i det som nu är Zaire, Rwanda och Burundi. Den här boken berättar en del av det viktiga som hänt sedan svensken Axel B. Lindgren tillsammans med tre norska pingstmissionärer först landsteg i Uviras hamn, Kalundu och tills "Mission Libre Suédoise" under åren 1960-62 även juridiskt blev tre nationella pingströrelser med då sammanlagt över 50.000 medlemmar i nuvarande Zaire, Rwanda och Burundi. Att vandra i väglöst land, tälta i tropisk urskog, tillverka tegel för att bygga boningshus och kyrka, snickra sina egna möbler, lära sig ett eller flera nya språk som inte alls liknar svenska. Lära sig språket så bra att man kan göra en bibelöversättning och författa sånger och skolböcker. Att leva i, anpassa sig till och förstå en helt annorlunda kultur, tidvis utan annan kontakt med Sverige än ett telegram varje jul, är några av de utmaningar som pingstmissionärerna mötte. De klarade uppgiften och fick se evangeliet förvandla hela samhället. Om detta handlar denna bok.

125 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från PMU

skip to top