skip to navigation

Svensk Pingstmission i Etiopien

av PMU
  • Författare: Gunilla Nyberg Oskarsson
  • Utgivningsår: 1997
  • ISBN: 91-88130-30-4
  • Copyright: MissionsInstitutet-PMU

År 1936 knäböjde Elof Höglund i bönesalen i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Plötsligt kände han en stark maning att be för Etiopien. Samtidigt såg han framför sig en karta över landet och ett finger som pekade på en punkt i västra delen av landet. Det skulle gå drygt 20 år innan Elof Höglund själv kom till Etiopien. Många pingstmissionärer, bland dem Ruth och Karl Ramstrand, följde i hans spår. Under de första åren inleddes arbetet av pingstförsamlingen i Valla, en liten församling i Sörmland, som envetet drev frågan om Etiopien-mission, också under den tid då den ifrågasattes av den ledande församlingen, Filadelfia i Stockholm. Det här är berättelsen om den församlingsverksamhet som växte fram som resultat av deras arbete, om skolor och sjukstugor som byggdes, om brunnar som borrades, om katastrofhjälp vid svältsituationer och mycket annat. Pingstmissionen i Etiopien växte fram under en tid då Pingströrelsen i Sverige genomgick stora organisatoriska förändringar, vilka också avspeglas i denna bok. Det var då samarbetet med Sida växte fram. Etiopien var det första missionsland inom Svensk Pingstmission som fick Sida-stöd och ett av de första att använda sig av Sida-volontärer. Ibland uppstod konflikt mellan det sociala arbetet och församlingsarbetet. Vad innebar det egentligen, ordet ”missionär”? I Etiopien var alla svenska pingstmissionärer engagerade i social verksamhet. Det var villkoret för att få uppehållstillstånd. Den behandlade perioden kännetecknas politiskt sett av stor instabilitet. Ett gammalt. hårt centraliserat kejsardöme går i graven och ersätts av ett inte mindre centraliserat kommunistiskt styre. Under båda styrelseformerna utövades kontroll av missionärernas sätt att handla och uttrycka sig. Ett kapitel behandlar just Pingstmissionens relation till staten. Till de svenska pingstmissionärernas sommarbibelskola kom unga universitetsstuderande. Det skulle resultera i en studentväckelse som i sin tur skulle ge återverkningar också inom andra samfund och öppna upp för en karismatisk väckelse. Boken slutar 1980. Då har flera kyrkor stängts av den nya regeringen. Men församlingsarbetet går vidare. Man möts i mindre grupper i hemmen och till gemenskap över de gamla samfundsgränserna, inte minst när kristna fängslas. I sammanfattande efterord förs utvecklingen fram till situationen i dag.

125 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från PMU

skip to top