skip to navigation

Svensk Pingstmission i Indien

av PMU
  • Författare: Barbro & Eric Andreasson, Billy Johansson
  • Utgivningsår: 2000
  • ISBN: 91-88130-39-8
  • Copyright: MissionsInstitutet-PMU

Indien utgör under början av 2000-talet en gigantisk utmaning till den världsvida missionsrörelsen. Mindre än tre procent av landets befolkning, som uppgår till över en miljard människor, tillhör olika kristna traditioner. Endast en minoritet av dessa äger en frimodig kristen bekännelse. Ett femtiotal svenska pingstmissionärer har arbetat i Indien sedan 1922. De har i huvudsak bedrivit mission inom två områden i landet: i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien och i delstaterna Tamil Ycula och Karnataka i södra Indien. Arbetet har till största delen bestått av evangelisation och församlingsarbete. Bland de sociala projekt som bedrivits kan nämnas arbete med sjukvård, barnhem och skolundervisning. Flera missionärer har varit engagerade i ett par bibelskolor, som utbildat nationella församlingsledare. Några missionärer har arbetat med litteratur och bland annat översatt sånger, traktater och böcker. Egen bokproduktion har också förekommit. På senare år har radioarbete tillkommit. Inriktningen i arbetet har varit att söka bygga upp nationella församlingar. Så snart det kunnat ske har ansvaret överlämnats till nationella kristna. Namnet "Svensk Pingstmission i Indien" innebär endast att arbetet grundats eller stöttats av svenska missionärer. Idag är all verksamhet indisk. Första upplagan av Svensk Pingstmission i Indien gavs ut 1989. Den skildrade tiden 1922-62. Inför ny utgivning har boken grundligt reviderats och uppdaterats till slutet av 1990-talet.

115 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från PMU

skip to top