skip to navigation

Det började i Pará

av PMU
  • Författare: Ivar Vingren
  • Utgivningsår: 1994
  • ISBN: 91-88130-17-7
  • Copyright: MissionsInstitutet-PMU
  • Utgivare: MissionsInstitutet-PMU

I november 1910 steg två svenskar, Gunnar Vingren och Daniel Berg av båten i dåvarande Pará, numera Belém i Brasilien. De hade nästan inga pengar. De kunde inte portugisiska. De hade ingen användbar utbildning. Ifrån denna ringa begynnelsens dag utvecklades så småningom en brasiliansk pingstväckelse som fortfarande saknar motstycke. Arton personer var de till en början; en liten grupp som blivit tvungna att lämna den lilla baptistförsamlingen på orten. Bara tjugo år senare hade den vuxit till 14.000 medlemmar. I dag omfattar rörelsen ungefär 13 miljoner medlemmar. Det dessa båda hungriga, luggslitna och till synes bortkomna unga män lyckades åstadkomma, citeras allt oftare i kyrkohistoriska verk som en av de märkligaste händelserna som inträffat under vårt sekel. Genom de stora folkförflyttningarna i Brasilien spreds den nya rörelsen från stad till stad, från delstat till delstat. År 1965 var pingströrelsen det enda protestantiska samfund som bedrev arbete i alla de olika delstaterna. Framförallt har den blivit ett storstadsfenomen. Pingstvännerna har rekryterats bland de arbetslösa, bland arbetarklass och lägre medelklass. Den har fått en stark religiös och social effekt. Under många år valde man att satsa på den inre uppbyggnaden och förhöll sig neutral i politiska frågor. Men i dag, då påven stryper stödet till katolikernas basförsamlingar och befrielseteologi tycks pingströrelsen också få en allt starkare politisk roll. Den är inte längre bara folkväckelse. I dag är den också en stark samhällsfaktor. Vad har orsakat denna enorma tillväxt? Varför fick just pingströrelsen sådan framgång? Ja, denna bok är främst beskrivande. Den svarar på frågan hur det gick till. Men det finns också ansatser till analys. Författarteamet visar på några tänkbara förklaringar: "andens" roll i det brasilianska samhället i stort; närheten mellan missionärerna och de nationella redan från begynnelsen; den tidiga nationaliseringen; den dynamiska organisationsformen; migrationerna och den sociala misären. Det är bitvis krävande läsning, bitvis spännande. Men, framför allt, det är det första heltäckande dokumentet om den svenska pingströrelsens systerkyrka i Brasilien!

125 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från PMU

skip to top