skip to navigation

Stöd till Utsatta barn

av PMU
  • Författare: Barbro Andreasson och Margareta Mobergh
  • Utgivningsår: 1995
  • ISBN: 91-88130-23-1
  • Copyright: MissionsInstitutet-PMU

Hur hjälper vi utsatta barn i vår värld på bästa sätt? På senare år har en ökande kunskap om barns behov, bland annat av bevarade familjerelationer och fungerande nätverk, påverkat många biståndsorganisationers inriktning. Gruppinriktade och övergripande insatser prioriteras framför individuella. Familjearbete ersätter allt oftare institutionsvärden. Den här rapporten beskriver olika modeller för arbetet bland utsatta barn. Den förmedlar synpunkter och erfarenheter som är värdefulla för alla som kommer i kontakt med utsatta barn - i alla delar av världen.

115 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från PMU

skip to top