skip to navigation

Barn av 2 världar

av PMU
  • Författare: Birgitta Johansson
  • Utgivningsår: 1993
  • ISBN: 91-88130-15-0
  • Copyright: MissionsInstitutet-PMU och Svenska Missionsrådet
  • Utgivare: MissionsInstitutet-PMU och Svenska Missionsrådet

Det finns många sätt att beskriva dubbelheten som ett missionärsbarn lever med och berikas av. Den här boken visar vad det är som formar barnet som växer upp i olika kulturer och hur missionärsbarnets erfarenheter kan integreras till en helhet. Boken är tänkt som en handledning och en uppslagsbok för föräldrar, för lärare och skolpersonal på utlandsskolor, för missions- och missionärsansvariga och andra som kommer i kontakt med missionärsbarn. Här kan man få praktiska tips inför utresan, här finns en grundlig redogörelse för alternativa skolformer för barn i utlandet men boken tar också upp barnets fysiska och psykiska behov i olika åldrar och den talar om kulturanpassning och om hemkomsten och återanpassningen i Sverige. lnterkulturella barn blir interkulturella vuxna. Det vuxna missionärsbarnet har ägnats ett särskilt kapitel - en aha-upplevelse både för den som själv är missionärsbarn och för oss i kyrkor och samfund som möter det vuxna missionärsbarnet. Den här boken är unik. Svensk mission har bedrivits i mer än 100 år - nu har vi fått en bok som talar om vårt ansvar för missionärsbarnen och deras situation.

115 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från PMU

skip to top