skip to navigation

Mission på nittiotalet

av PMU
  • Författare: Jan-Åke Alvarsson (red)
  • Utgivningsår: 1994
  • ISBN: 91-88130-21-5
  • Copyright: Svenska Missionsrådet - MissionsInstitutet-PMU
  • Utgivare: Svenska Missionsrådet - MissionsInstitutet-PMU

Grundmaterialet till "Mission på nittiotalet" fyller åtta ringpärmar. Nära trehundra missionärer från tolv samfund har besvarat frågor varierande från rekrytering, utbildning och personalvård till partnerskap i mission och överlämnande av uppgiften till inhemsk personal. Huvudförfattaren, docent Jan-Åke Alvarsson, har vid sammanställningen av materialet fått ompröva flera viktiga ståndpunkter. Han skriver: "När man summerar intrycken är det nämligen just detta som slår en: alla nya synpunkter vi fått, inte minst från de nationella kyrkoledare som valt att ta bladet från munnen". Inte mindre än 58 kyrkoledare har under 22 seminarier delgivit sina synpunkter till författarteamet. Det var under våren 1992 som Svenska Missionsrådet samt Pingstmissionens U-landshjälp beslutade att genomföra en "personalbistånds-utredning". Man tillsatte en referensgrupp med bred representation från kyrkor och samfund. Denna rapport är en produkt av mångas idoga arbete. De önskar alla att rapporten får finnas med i missions- och biståndsdebatten under nittiotalet. Den utgör nämligen, genom sin bredd och rikliga faktaunder lag, ett mycket viktigt dokument för alla dem som är involverade i mission och bistånd.

115 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från PMU

skip to top