skip to navigation

Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna

av Pingst
  • Författare: Rhode Struble
  • Utgivningsår: 2009
  • ISBN: 978-91-977626-5-6
  • ISSN: 2000-0006
  • Copyright: Rhode Struble
  • Utgivare: Insamlingsstiftelsen för pingstforskning
  • Sidor: 273

Pingströrelsens församlingssyn och tillämpningen av denna blev tidigt ett av rörelsens viktigaste särmärken. Från år 1919 konsoliderades synen på den samfundsfria församlingen till en lära. Rhode Struble undersöker i sin avhandling, som först publicerades 1982, hur den samfundsfria församlingssynen utvecklades, försvarades och realiserades i Pingströrelsen. Författaren redogör för de sammanhållande institutioner som skapade förutsättningarna för framväxten av den församlingsrörelse som i nätverksform bildades kring Lewi Pethrus och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

225 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top