skip to navigation

Pingströrelsen

av Pingst
  • Författare: Pingst - fria församlingar i samverkan
  • Utgivningsår: 2007
  • ISBN: 978-91-7195-909-6
  • Copyright: Pingst - fria församlingar i samverkan
  • Sidor: 888

Historieverk i två band om Pingströrelsens 100 år på svensk mark. På de 888 sidorna presenteras också ett rikt bildmaterial med mer än 700 foton.

Den svenska Pingströrelsen är en del av den internationella pingstväckelse som bröt fram i USA vid 1900-talets början. Väckelsen fick från 1906 en snabb spridning i Sverige. Snart började den församlingsrörelse växa fram som kallas Pingströrelsen.

Del 1 innehåller en kronologisk skildring av Pingströrelsens 100 år på svensk mark och skildrar Pingströrelsens hundra år ur ett kronologiskt perspektiv – ett stycke kyrkohistoria som rymmer stora framgångar och dynamisk utveckling av många verksamhetsgrenar men också strider och splittringstendenser.

Under dessa cirka 100 år har rörelsen etablerat sig i hela landet. Små pingstkapell och stora pingstkyrkor har byggts för idogt insamlade pengar. Böcker och tidningar har producerats och spridits. Rörelsens sång och musik har lockat skaror av lyssnare till kyrkor, tältmöten och tv-program. Sociala insatser har gett hjälp till tusentals enskilda och familjer. Stora satsningar har gjorts på mission och hjälpverksamhet i många utvecklingsländer. Tiotusentals människor har kommit till tro och upplevt livsförvandling.


Del 2 berättar om Pingströrelsens särart och alla de verksamhets-områden rörelsen har, lokalt i församlingarna och gemensamt i Sverige. Denna volym av Pingströrelsens historia innehåller 24 artiklar av 19 författare och behandlar verksamheter och teman ur Pingströrelsens historia.

Artiklarna samlas under rubrikerna Rötter och identitet, Söndag och vardag samt Pingströrelsen och världen. De ämnen som tas upp är bland andra Bibel- och församlingssyn, predikoform, gudstjänstliv, mission, evangelisation, medieverksamhet, socialt arbete, missbrukarvård, barn- och ungdomsverksamhet, sång- och musikliv, samhälle, kultur, politik och ekumenik.

300 SEK KÖP
Frakt tillkommer (Read More)

Fler produkter från Pingst

skip to top